Saradnja  Osnovne  škole  ,,Ratko  Žarić“  i  Odsjeka  za  obrazovanje  učitelja - Filozofski  fakultet

 

 

   Osnovna  škola  ,,Ratko  Žarić“ uključena  je  u  edukaciju  budućih  učitelja, posredstvom saradnje  sa  Filozofskim  fakultetom – Odsjekom  za  obrazovanje  učitelja. Budući  da  se  saradnja  realizuje  na  obostrano  zadovoljstvo, čine  se  napori  da  se  profiliše  kadar koji  će  adekvatno  odgovoriti  zahtjevima  savremene  nastave. Kompletne  aktivnosti  sprovode  se  pod  mentorsvom  kadrvova škole  koji  realizuju  nastavu  u  okviru  prva  dva  ciklusa, te  mentorstvom  profesora  sa  fakulteta.

   Ovim  putem  potvrđujemo  nastojanja  o  otvorenosti  za  unapređenje  našeg  obrazovnog  sistema. Donosimo dio  atmosfere  sa  časova ...