Aktiv C-SBH jezika i književnosti organizovao Okrugli sto na temu

Pravopisne dileme

 

 Povodom Evropskog dana jezika, 27. IX u 18:00 u saradnji sa Gradskom bibliotekom „Njegoš“, Aktiv C-SBH jezika i književnosti OŠ „Ratko Žarić“, organizovao je  Okrugli sto na temu Pravopisne dileme.  Gosti, profesori: Sanja Žižić, Dragana Erjavšek, Marija Vujačić, Maja Cmiljić i Bojana Perišić. Učestvovale su učenice OŠ „Ratko Žarić“, koje su predstavile svoju prezentaciju, kao i učenici OŠ„Mileva Lajović-Lalatović“.

Prisustvovale su brojne kolege iz drugih škola, što je doprinijelo da rasprava bude živa i konstruktivna.

S obzirom na to da se jezik stalno mijenja, zaključeno je da bi trebalo češće organizovati rasprave na temu pravopisa i jezika. 

         

                                                                                                                                  Izvještaj sačinio  Aktiv C-SBH jezika i književnosti