Profesorica Mirjana Djukanovic održala radionicu sa studentima

Studijskog programa za engleski jezik i književnost

 

     Na poziv dr Marije Mijuškovic sa Filološkog fakulteta u Nikšiću, svesrdno se odazvala Mirjana Djukanović, profesorica engleskog jezika. Sa studentima prosvjetno-pedagoškog smjera Studijskog programa za engleski jezik i književnost, održala je radionicu na temu How to Teach Young Learners. Studenti sa pomenutog studijskog programa imali su  priliku da usvojena znanja iz metodike nastave engleskog jezika, u kontekstu prvog ciklusa ucenja, upotpune raznovrsnim primjerima iz prakse koje je prof. Djukanović sa njima podijelila. Dugugodišnja saradnja sa profesoricom Djukanovic i njenim koleginicama se nastavlja, na obostrano zadovoljstvo Škole i Filološkog fakulteta.