Maskenbal đaka prvaka

 

U četvrtak, 21.oktobra, organizovan je maskenbal za prvake. Nakon defilea gradom, u školskom dvorištu je upriličena zabava.

                                                                                                                                                           Aktiv I razreda