Uloga književnosti u procesu odrastanja
Tematska izložba

 

Uloga književnosti u procesu odrastanja projekat je koji JU OŠ "Ratko Žarić" sprovodi u saradnji sa JU Narodnom bibliotekom "Njegoš" ,a riječ je o socijalno-edukativnom procesu sa osvrtom na dječiju književnost. U završnoj fazi projekta učenici VIII I IV razreda naše škole su u saradnji sa bibliotekarima prezentovali izložbu radova sa ciljem da na neposredan način otkriju i usvoje nove sadržaje skrivene u kapitalnim djelima dječije književnosti.

                                                                                                         Mentor,Emilija Pejović, prof.engleskog jezika i književnosti.