Prvi festival recitatora, april 2016.

 

Izdavačka kuća "Obodsko slovo", u saradnji sa poslovno-tržnim centrom The Capital Plaza organizovala je Prvi festival recitatora Crne Gore.
Predstavnici učenika mlađeg uzrasta naše škole (od 1. do 5. razreda) bili su Andrea Đukanović, Elena Nenezić i Nikola Vučković.