Analiza uspjeha učenika na kraju drugog klasifikacionog perioda 2018/2019. godine