PROJECT/VISIT LONDON❤

 

Ucenici lV /4 odjeljenja naše škole učestvovali su u PROJEKTU:VISIT LONDON (heart)

Cilj projekta je afirmacija engleskog jezika kojeg uče u školi i upoznavanje kullture drugih naroda i na taj nacin proširivanja opšteg znanja sa jedne strane a sa druge,podsticanje saradnje izmedju učenika,njihovih roditelja i škole.

Radovi učenika su izloženi u holu škole.

                                                                                   Mentor:Jelena Doknić, profesor engleskog jezika