DAN ŠKOLE

143 godine škole "Ratko Žarić"

 

 

   

 Članovi KUD-a škole koji su učestvovali u pripremi i realizaciji programa:

Učenici:

Đorđa Glomazić 

Lana Žižić

Luka Bajović

Nikola Vučković

Hor škole                                  

 

 

 


 Nastavnici:

Dušanka Vujičić, autorka video materijala

Boris Živković

Julka Raškovič

Vera Backović

Svetlana Bulatović Stanišić

Slavica Živković

i članovi uprave:

Veselin Šobić, pom. dir.

Vlastimir Medojević, direktor škole