Aktivnosti u školi "Ratko Žarić" u okviru projekta "Moje vrijednosti i vrline" šk. 2017/2018.  godine

 

    Projekat "Moje vrijednosti i vrline" razvijen je u Zavodu za školstvo u saradnji sa UNICEF-om Crna Gora i Univerzitetom iz Birmingema.Projekat za cilj ima osnaživanje vaspitne uloge škole i kompetencija nastavnika da kod učenika podstiču razvoj vještina,vrijednosti i vrlina na kojima se temelji ne samo uspjeh u školi nego i kvalitet njihovog budućeg života (kreativnost, timski rad, strpljenje, empatija, optimizam, poštenje, zahvalnost, tolerancija). Ove školske godine nastavili smo sa aktivnostima-pored realizacije radionica u izabranim odjeljenjima projekat je pod sloganom "Kreativnost na djelu" inspirisao odjeljenske zajednice (od l do lX razreda) na čelu sa razrednim starješinama da " u punom sjaju "  pokažu kreativnost ,ujedno pokazujući i duh zajedništva.Odjeljenja su se predstavila kroz brojne radove-slike, crteže, pjesme, priče, skulpture, divno osmisljene panoe, originalne ideje pretočene u video zapise.
    Nasa ideja je bila da se kod učenika kroz ove aktivnosti uz kreativnost ujedno podstakne "zdrav" takmičarski duh ( bice izabran pobjednik, odnosno odjeljenska zajednica koja je pokazala najviše kreativnosti).
   Učenici ističu da im je bilo zabavno, zanimljivo, te da je zajednički rad doprinio oslobađanju nove pozitivne energije sto je značajno uticalo na njihov međudrugarski odnos.

 

                                                                                                                                                                         Koordinator projekta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Maja Radojičić

 

 

ZAJEDNO MOŽEMO SVE

                                                                                                                Mentor, Budo Damjanović, prof.

 

 

 

Inicijativa

Moje vrijednosti i vrline


       Inicijativa „Moje vrijednosti i vrline“ pokrenuta je 2015. godine u saradnji Zavoda za školstvo i Unicefa Crna Gora. Nastala je na temelju potrebe da učenicima i školama obezbijedimo snažniju podršku da razvijaju socijalne i emocionalne kompetencije na kojima se temelje, ne samo bolja akademska postignuća i kvalitet škole, nego i veći kvalitet budućeg života, mogućnosti zapošljavanja i konstruktivnog učešća u društvenim procesima. Škola "Ratko Žarić" se priključila ovom projektu školske 2016/17. godine.
         Cilj inicijative
        Generalni cilj Inicijative je kontinuirano osnaživanje vaspitne uloge škole i kompetencija nastavnika koje kod učenika treba da podstaknu razvoj vještina, vrijednosti i vrlina na kojima se temelje akademska postignuća učenika, kao i kvalitet njihovog budućeg života, rada i učešća u društvu.
        Specifični ciljevi su:
• unapređenje kvaliteta postojećeg programa za škole (na bazi rezultata evaluacije) kako bi u još većoj mjeri stimulisao razvoj i unapređenje socijalnih i emocionalnih kompetencija učenika u osnovnoj i srednjoj školi;
• omogućavanje veće dostupnosti programa učenicima različitog uzrasta (ranog adolescentnog i srednjeg adolescentnog doba), putem širenja Inicijative;
• kontinuirano osnaživanje kompetencija nastavnika da identifikuju i efektivnije koriste potencijale procesa nastave i učenja za jačanje socijalnih i emocionalnih kompetencija učenika;
• osmišljeno, sistematsko praćenje i evaluiranje uticaja školskog programa na nivo razvijenosti socijalnih i emocionalnih kompetencija, kako bi se saznanja iz tog procesa koristila za razvoj budućih, efektivnih programa koji će djeci i mladima biti od pomoći da se konstruktivno suočavaju sa izazovima na ličnom, društvenom i profesionalnom planu.

 

Struktura programa i aktivnosti

 

mojevvvstruktura

 

 

Izložba radova povodom Dana tolerancije

 

Subcategories