Školska  biblioteka  OŠ “Ratko Žarić”

 

Školska biblioteka je mjesto gdje se smješta, čuva, stručno obrađuje i daje na korišćenje knjižna i neknjižna građa . 

biblioteka1 480x640

 

Školski bibliotekar * Sanja Koljenšić – Malešević *  će da:

 • - upozna korisnike s različitim izvorima informacija; uputi ih u način korišćenja i podstiče korišćenje,
 • - korisnicima omogući pristup informacijama putem interneta ,
 • - podstiče korisnike da razvijaju potrebu za učenjem tokom cijelog života,
 • - učenicima omogući pozajmicu lektirnih i drugih knjiga koje su im potrebne u redovnom školovanju,
 • - nastavnom osoblju i stručnim saradnicima omogući korišćenje i pozajmicu dodatnih izvora informacija potrebnih za kvalitetno izvođenje nastave i stručno usavršavanje ,
 • upozna korisnike s načinom rada školske biblioteke

biblioteka2

 

KNJIŽNI FOND          Fond školske biblioteke sadrži :

 • - knjižnu gradu ( knjige , časopise i drugu štampanu građu )
 • - 21 027 knjiga  
 • - neknjižnu gradu ( audio – vizuelne medije , CD ROM , DVD , diskete , internet zapise i sl.  )  

Knjižna grada predviđena za pozajmicu smještena je u slobodnom pristupu. 

 

          biblioteka3 640x480         biblioteka4 640x480

 

KORISNICI I IZNAJMLJIVANJE BIBLIOTEČKE GRAÐE

Usluge školske biblioteke mogu koristiti učenici, nastavno osoblje, stručni saradnici i ostali radnici Škole .

 • Učenici pozajmljuju knjige na rok od 15 dana . Rok se može produžiti za još 15 dana.
 • Nastavno osoblje i stručni saradnici knjigu mogu pozajmiti na rok do tri mjeseca. Ostali radnici knjigu pozajmljuju na rok od 15 dana.
 • Korisnici su dužni da pozajmljene knjige i drugu građu vrate pravovremeno.
 • Pozajmljena građa vraća se isključivo bibliotečkom radniku.
 • Korisnici građu pozajmljuju lično.
 • Pozajmljenu građu umjesto korisnika može vratiti drugo lice, ali je korisnik isključivo odgovoran za njeno oštećenje.
 • Razredni starješina je dužan da prilikom prelaska učenika u drugu školu provjeri da li su vraćene pozajmljene knjige , prije potpisivanja svjedočanstva – prelaznice.
 • Radnici kojima je prestao radni odnos obavezni su da vrate svu pozajmljenu bibliotečku grad .
 • Korisnici su dužni da građu čuvaju od svakog oštećenja.
 • Korisnik koji ošteti ili izgubi pozajmljenu knjigu odgovoran je za štetu.
 • Oštećenu ili izgubljenu knjigu korisnik nadoknađuje novom istog naslova , ili drugom u dogovoru sa bibliotečkim radnikom .
 • Svi korisnici mogu svakodnevno koristiti gradu referensne zbirke (enci klopedije , rječnike , bibliografije , atlase i slicno ) isključivo u prostorijama školske biblioteke . Knjige iz referensne zbirke se ne pozajmljuju . 

 

RAD BIBLIOTEKE 

 • - Biblioteka radi u toku nastavnih dana tako da su obuhvaćene obje smene .
 • - Radno vrijeme je istaknuto na ulazu u Biblioteku ( I smjena utorak i četvrtak II smjena ponedjeljak srijeda, petak).
 • - Korisnici imaju pravo na nesmetan i ugodan boravak u Biblioteci .
 • - Korisnici su dužni da u bibliotečkim prostorijama održavaju mir i tišinu . Bibliotečki radnik je ovlašćen da udalji korisnika koji narušava red i mir .
 • - Korisnici su dužni da bibliotečke prostorije, poslije korišćenja, ostave u urednom stanju .
 • - U bibliotečkim prostorijama se može organizovati individualni i grupni rad sa učenicima, nastava i vannastavne aktivnosti ( susreti, kvizovi , takmičenja, razgovori, sekcije i sl . ) u skladu s Godišnjim planom i programom rada Škole .
 • - Nastavno osoblje i stručni saradnici mogu organizovati nastavu i u školskoj čitaonici, ali su obavezni da o tome prethodno obavijeste bibliotečkog radnika . 

 

 

Đaci prvaci - najdraži gosti !

bibpr1 619x463    bibpr3 559x486

 

  Tad Biblioteka procvjeta. Šarene se šnalice, šeširi, haljinice, košulje. Sve je veselo, puno smijeha, nespretnosti, iskrenosti... Listaju slikovnice, bajke, dive se ilustracijama. Poneko zna i da čita. Baš je veselo kad svrate prvaci!!!

     

Pjesnički kutak  u biblioteci

Isječci iz časopisa“ Biseri“ u  kojem naši učenici objavljuju svoje literarne radove.

bibln1

          bibln2