Tim za marketing škole / sajt i Facebook stranica

 

 

 

Tima za marketing - školska 2022/23.

  1. Vera Backović, koordinatorka
  2. Sonja Marković i Olivera Krivokapić
  3. Nataša Rondović
  4. Mirko Djukanović
  5. Rada Perović
  6. Olivera Mićović
  7. Dragan Živković
  8. Mirjana Djukanović
  9. Slavica Kankaraš

 

 Sajt je izradila i uređivala profesorica Dušanka Duda Vujičić, od školske 2011/12. do  2022/23. godine, kada je ovaj zadatak povjeren Timu za marketing.