uspjeh2 0

 

uspjeh1 00

 

 

Analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju II klasifikacionog perioda 2022/23.

 Opšti uspjeh na kraju drugog klasif.perioda 2022 2023 godine 1

 

Plan integriteta 2022 2024

 

plan integriteta

 

Analiza uspjeha učenika na kraju I klasifikacionog perioda 2022/23. godine

 

 

Opšti uspjeh na kraju nastavne godine skolske 2021-2022