proforj

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 

Put ka profesionalnoj karijeri i zanimanju je veoma ozbiljan zadatak , koji traži znanje i upornost.

Pravilan izbor podrazumijeva objektivan stav i realnu procjenu , a uspjeh u školovanju i profesionalnom radu je moguć samo ako na vrijeme upoznamo sebe i zanimanje koje izaberemo.

U našoj školi , već duži niz godina,realizuje se Program profesionalne orijentacije. Članovi Tima za profesionalnu orijentaciju su : pedagog Vjera Bjelica, psiholog Maja Radojičić, Slavica Kankaraš  kao  i odjeljenjske  starješine 9-og razreda.

Cilj programa je da učenici:

  • identifikuju sopstvene osobine,sposobnosti,interesovanja, da se suoče sa sopstvenim prednostima i nedostacima;
  • razviju sposobnost samostalnog pretraživanja i selekcije podataka iz različite informacione ponude;
  • uporede svoj profil ličnosti sa zahtjevima različitih zanimanja i opredijele se za područja rada i škole koje omogućavaju školovanje za željena zanimanja;
  • kritički sagledaju mišljenje roditelja,vršnjaka i dr. o svom budućem zanimanju;
  • sagledaju posljedice izbora zanimanja na ostale životno važne ciljeve;
  • samostalno izgrade ličnu strategiju za sopstveno planiranje karijere.

U tom cilju, Profesionalna orijentacija realizuje se kroz petofazni koncept: Samospoznaja,Informacije o zanimanju,Putevi karijere,Realni susreti ,Odluka o zanimanju.

Na časovima odjeljenjske zajednice kao i na časovima redovne nastave  kroz rasprave , dijaloge , istraživanja, radionice, literarne i likovne radove  kod učenika se razvijaju vještine, kompetencije neophodne u donošenju odluke o budućem zanimanju. Kod učenika završnog razreda vrši se procjena sposobnosti , koja može pomoći učeniku pri izboru budućeg zanimanja. Učenici ovog razreda anketiraju se i za izbor srednje škole. Intezivna je saradnja sa ZZZCG i CIPS-om. Organizuju se i Realni susreti , kroz posjetu predstavnika srednjih škola , čime se učenici upoznaju sa zanimanjima koje nude škole u našem gradu .

                                                                                                                           Koordinator Slavica Kankaraš