Školska 2023/2024. god.

 

UPRAVA  ŠKOLE

     Nikčević Nevenka -– direktorica

      Šobić Veselin – pomoćnik direktora

       Valentina Kažić - pomoćnica direktora

 

STRUČNI SARADNICI 

 1. Bjelica Vjera - pedagoškinja
 2. Radojičić Maja - psihološkinja
 3. Malešević Koljenšić Sanja - bibliotekarka

 

SEKRETARIJAT ŠKOLE I TEHNIČKA SLUŽBA          

 1. Đilas Slavko - sekretar
 2. Popović Obrad - računovođa
 3. Nikolić Spasoje
 4. Mićović Jelena
 5. Delibašić Nada                          
 6. Grdinić Stanojka
 7. Merdović Ljiljana
 8. Gagović Tamara
 9. Minić Sonja         
 10. Lalatović Vesna
 11. Krušić Danijela
 12. Vučetić Milica

 

STRUČNI AKTIV  CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 • Backović Vera                    prof. srpskohrvatskog jezika
 • Vorotović Snežana             prof. srpskohrvatskog jezika
 • Peković Milena                   prof.srpskohrvatskog jezika
 • Pićurić Vanja                      prof. srpskohrvatskog jezika
 • Vračar Željka                     prof. srpskog jezika

 

STRUČNI AKTIV   STRANI JEZICI

                        -           Pejović Emilija                - prof. engleskog jezika

                        -           Đukanović Mirjana         - prof. engleskog jezika

                        -      Mr Kasalica Nikola              - prof. engleskog jezika

                        -           Doknić Jelena                - prof. engleskog jezika

                        -           Zarubica Mira                - nast. ruskog jezika

                        -           Lješković Lidija              - prof. ital. jezika

                        -          Zarubica Sanela             - prof. njemačkog jezika

                               na određeno / dopuna do norme:

                        -          Dragana Anđelić             - prof. ital. jezika

                        -          Gordana Roćenović       - prof. engleskog jezika

                        -          Glušac Ana                    - prof. engleskog jezika

 

                        STRUČNI AKTIV MATEMATIKA, FIZIKA, INFORMATIKA, BIOLOGIJA, HEMIJA

-          Janičić Ljiljana          -  prof. matematike

 -         Đurđić Jelena           - prof. matematike

-          Radović Slavko        - prof. matematike

-            Šipčić Tamara          - matematika

-         Šarović Nataša         - fizika

         Perović Milica            - fizika

-          Rašković Julka          - prof. informatike sa tehnikom i ICT koordinatorka

-          Mićunović Sonja        - prof. informatike sa tehnikom

-          Žižić Milica                - prof. biologije i hemije

-          Tadić Sanja               - prof. hemije i biologije

 na određeno / dopuna do norme:

 -        Rašković  Danka      - prof. informatike sa tehnikom

 -        Gutović  Aleksandra - prof. informatike sa tehnikom                    

 -        Rudović Natalija       - prof. informatike sa tehnikom 

-         Garlevič Darko          - prof. biologije            

              

                        STRUČNI AKTIV   ISTORIJA – GEOGRAFIJA

                        -      Mr Damjanović Budimir          -           prof. istorije - geografije

                        -           Kankaraš Slavica              -           prof. istorije - geografije

                        -           Živković Dragan                -           prof. istorije - geografije                          

                       

                         STRUČNI AKTIV    FIZIČKO,  MUZIČKO,  LIKOVNO

                        -           Adžić Radenko                     -          prof. fizičkog vaspitanja

                        -           Đurović Bojan                      -          prof. fizičkog vaspitanja

                        -           Mrvaljević Velibor                 -          prof. fizičkog vaspitanja

                       -           Bulatović-Stanišić Svetlana  -          prof. muzičke kulture

                        -           Živković Slavica                   -           nast. likovne kulture

                             na određeno / dopuna do norme:

                        -           Marija Lazarević                   -           prof. likovne kulture

                        -           Jocović Dejan                      -           prof. fizičkog vaspitanja

 

                        STRUČNI AKTIV   RAZREDNA NASTAVA

1. razred

-      Mr  Vujičić Dušanka                   -         prof. razredne nastave

-           Mićović Olivera                     -        diplomirani učitelj

-           Marina Gajović                     -         diplomirani učitelj

vaspitačice

-           Ćeranić Olivera                    -         diplomirani vaspitač

-           Pedović Milena                    -          diplomirani vaspitač     

   

2. razred

-           Vasović Tanja                        -        diplomirani učitelj

-           Nikolić Milica                         -        diplomirani učitelj

-           Marković Sonja                     -        nast. razredne nastave

-           Krivokapić Olivera                -         diplomirani učitelj

-          Đurović Jelena                     -          prof. razredne nastave

 

3. razred

-           Rondović Nataša                 -           diplomirani učitelj

 -          Daković Aleksandra             -           nast. razredne nastave / dipl. pravnik

-           Manojlović Nada                  -          diplomirani učitelj 

-           Krunić Mirjana                      -         diplomirani učitelj

-           Vujović Lidija                        -          nast. razredne nastave

 

4. razred

-           Vlahović Biljana                   -           diplomirani učitelj

-      Dr  Đukanović Mirko                  -          diplomirani učitelj

-           Rašović Gordana                 -          nast. razredne nastave

-           Radulović Jadranka             -          diplomirani učitelj

5. razred

-           Perović Rada                       -          nast. razredne nastave / dipl. pedagog

-           Radović Milena                    -          prof. razredne nastave

-           Malešević Branka                 -          nast. razredne nastave

-           Vukićević Vesna                   -          nast. razredne nastave

 

 

ASISTENTI U NASTAVI

 1. Šurbatović Žana
 2. Čvorović Mirjana
 3. Knežević Anđela
 4. Radulović Kristina