CREATIVITY AND INNOVATION 2019

 Picture1

 

                Međunarodni projekat Creativity and Innovation 2019 koji je pokrenulo Udruženje inovativnih nastavnika “Zbornica CG”. Autorke i organizatorke projekta su profesorica iz naše škole Duda Vujičić i profesorica Snježana Bošković iz OŠ “Olga Golović”.

                    Cilj projekta je da pokrene što veći broj nastavnika da pokažu svoju kreativnost i inovativnost i podijele ideje sa ostalim učesnicima projekta, a preko sajta projekta i cijelim svijetom.

                Slike aktivnosti učenika naše škole će biti postavljene i na sajtu  ovog projekta. 

                 Projekat je okupio oko 400 profesora, 9000 učenika iz 130 škola iz 12 zemalja svijeta, a oni su imali zadatak da na kreativan i inovativan način obilježe neki od svjetski značajnih datuma od 21. aprila do 21. maja 2019.

                     Učenici/ce i nastavnice će dobiti sertifikate za učešće.

 

 

Creativity and Innovation,  I4 odjeljenje

 

                 Bubamarci, učenici I4 odjeljenja, su u susret Vaskrsu pravili ukrase koje su prodavali ispred škole dan pred Veliki petak. Bojili su i ukrašavali jaja od stiropora, pravili korpice od debljeg papira, kartona i krep papira.

                Svoje rukotvorine su, zajedno sa učiteljicama Dudom Vujičić i Oljom Ćeranić,  izložili ispred škole i za kratko vrijeme prodali sve do zadnjeg jajeta. Zarađeni novac su ostavili da imaju početni kapital za neki novi preduzetnički poduhvat.

                Ovim aktivnostima đaci nijesu samo pokazali svoju kreativnost, već su na pravi način, kroz praksu, učili o preduzetništvu.

                                                                                                                                                                                          Duda Vujičić, prof.

    

 

Creativity and Innovation, IX razred

 

                   Obilježavajući  Dan planete Zemlje   učenici IX –og razreda organizovali su niz aktivnosti. Prvo  je prikazana zanimljiva prezentacija tokom koje je  diskutovano o potrebi i načinima  zaštite prirode. Nakon toga , organizovana je edukativna igra koja je osmišljena da se zabave ali i utvrde  znanje  kao  i kviz na temu ,, Zaštitimo planetu“.

                   Kao pravi ekolozi ,učenici su dali  i svoj doprinos uređenju školskog dvorišta. Ispred škole posadili su  cvijeće i postavili table sa natpisima ,,Ne gazi travu „ , ,,Ne bacaj smeće „ i ,,Čuvaj okolinu“.Table su sami osmislili i napravili.

                   Zabavno, radno i poučno.

                                                                                                                                                                                  Slavica Kankaraš, prof

 

Creativity and Innovation, III2 odjeljenje

 

 

                        U susret najvećem hrišćanskom prazniku, učenici III2 sa učiteljicom Aleksandrom Daković su realizovali kreativnu likovnu radionicu ,,Vaskršnje čarolije".

                                                                                                                                                                                            Aleksandra Dakovič, prof.

 

 

 

Creativity and Innovation, VIII razred

 

              U  okviru međunarodnog projekta ,,Inovativnost i kreativnost'' 9 učenika VIII razreda OŠ „Ratko Žarić“ iz Nikšića sa nastavnicom Sonjom Mićunović su obilježili Dan kreativnosti i inovativnosti 21. april 2019. godine.

              Učenicima je predstavljen istraživački zadatak sa temom inovativnost i kreativnost u obrazovanju i nastavi. U vremenu u kom živimo gotovo svakodnevno dolazi do naučnih i tehničkih otkrića i inovacija pa je neophodna škola koja bi odgovorila današnjim potrebama i brzom razvoju nauke, tehnike i tehnologije.

              U okviru projekta učenici su na kreativan način prikazali ideje i inovacije u oblasti obrazovanja, opremljenosti kabineta savremenim nastavnim sredstvima, promjenama u pristupu organizaciji i realizaciji nastave, drugačijim  metodama, drugačijoj ulozi i angažovanju učenika u organizaciji nastave.

              Kroz timski rad i međusobnu razmjenu ideja, rješavanje problema, saradničko učenje učenicima je  omogućeno da ispolje svoje sposobnosti, kreativnost i inovativnost i rzvijaju znanja, vještine i stavove.

                                                                                                                                                            Sonja Mićunović, prof.

 

Creativity and Innovation, III4 odjeljenje

 

               U korelaciji sa prirodom učenici su pravili svoje knjige  kojima nas upoznaju sa biljkama i životinjama našeg kraja.

                                                                                                                                                                                           Lidija Vujović, nast.