Opera - testovi

 

opera1

 

opera 2

 

opera3

 

 

                                                                                                                                                               Svetlana Bulatović Stanišić, prof. muzičke kulture