Posjeta predstavnika Vatrogasne Jedinice Nikšić  OŠ"Ratko Zarić"

 

Predstavnik Vatrogasne Jedinice Nikšić,Goran Tripković,a u dogovoru sa Upravom škole,posjetio je 26.02.,27.02.i 2.03.2020.g.učenike IV razreda.Tokom posjete je učenicima,u trajanju od po 1 skolski čas ,na veoma zanimljiv način prezetovao sadržaje na temu "Vanredni događaji koji se mogu desiti i ugroziti zivot i materijalna dobra".
  Ovom prilikom su učenici dobili sve potrebne informacije o događajima koji se javjaju u vanredno vrijeme,kao i uzročnici koji ih izazivaju,a ugrožavaju život ljudi i materijalna dobra.To su zemljotresi i požari.Takodje su učenici dobili vema korisne informacije kako se ponašati u datim situacijama.Demonstrirani su im  i djelovi vatrogasne opreme koja se koristi u datim situacijama.
  Za vrijme prezentacije učenici su bili veoma pažljivi i zainteresovani,postavljajući veći broj pitanja.Dobili su jasne i potpune odgovore kao i obećanje da će predstavnici Vatrogasne Jedinice Nikšić odraditi još neke praktične aktivnosti u školi i na sportskim poligonima škole,a vezano za temu"Kako se ponašati u slučaju zemljotresa.

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                            Aktiv IV razeda