Analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju II klasifikacionog perioda 2022/23.

 Opšti uspjeh na kraju drugog klasif.perioda 2022 2023 godine 1