Upis u prvi razred osnovne škole, 2018.god.

 

          Upis u prvi razred osnovne škole počeće u ponedjeljak, 23. aprila. Upisuju se djeca rođena 2012. godine tj. djeca koja navršavaju šest godina u ovoj kalendarskoj godini.

          Procedura upisa se realizuje u tri koraka:

  • zakazivanje sistematskog pregleda kod izabranog pedijatra,
  • zakazivanje razgovora kod pedagoga ili psihologa škole, uz ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove
  • razgovor djeteta sa pedagogom ili psihologom škole.

        Djetetu se može odložiti početak školovanja za jednu godinu, na predlog komisije ili roditelja, ako se utvrdi da dijete nije spremno za polazak u školu. Djetetu se može odobriti upis u školu prije navršetka šest godina života, na predlog roditelja, a po odobrenju komisije za upis.

        Škola je dužna da podnese prijavu nadležnoj inspekciji protiv roditelja djeteta koje nije upisano u školu.

 

Svim budućim prvacima želimo srećno i uspješno školovanje!