Угледни час у одјељењу V1

   У 51 одјељењу је одржан угледни час из предмета – Познавање друштва, на тему Црна Гора – градови.

   Ученици су у пријатној и радној атмосфери, кроз групни облик рада говорним наступима презентовали стечено знање о датој теми.

   На крају су се представили традиционалном црногорском пјесмом и игром.

   На наредном часу од прикупљеног материјала, групе су израдиле зидне новине – Градови Црне Горе.

                                                    

                                                                Учитељица, Оливера Мићовић