Proljećna razglednica

 

          Proljeće, kojem se svi raduju nakon hladne i snježne zime, donosi ne samo promjene u prirodi, već i promjene u ljudskom raspoloženju. Postajemo radosniji, želimo da se obnovimo,  poput prirode, želimo da stvaramo i stvaramo...  Prvačići, članovi likovne sekcije,  su dobili zadatak da crtaju, slikaju, rano proljeće... Njihove kreacije su izložene u holu naše škole. 

                                                                                                                                                                                                  Za Aktiv I razreda

                                                                                                                                                              Olivera Krivokapić