MDR 2024 Takmičenje mladih

u fotografiji prirode

 

Učenici I1 odjeljenja učestvovali su na takmičenju u fotografisanju divljih životinja. Konkurs je sprovela Organizacija za istraživanje delfina u Crnoj Gori, koja je dio međunarodne organizacije DMAD - Marine Mammals Research Association (Udruženje za istraživanje morskih sisara). Fotografije Kasije Ilič, Mije Goranović, Lane Vojinović i Mihaele Doderović su se našle u knjizi najboljih fotografija, za šta su učenice dobile sertifikate, a škola zahvalnicu za doprinos takmičenju. 

Stranice knjige fotografija