Profesionalno usavršavanje nastavnika

 

     U subotu, 3. 12. održan je seminar Digitalna učionica-vrata za budućnost. Edukacija ima za cilj poboljšanje digitalne pismenosti nastavnika kroz osposobljavanje za kreiranje i realizaciju interaktivne nastave i korišćenje edukativnih digitalnih resursa.

     Seminaru je prisustvovao 21 nastavnik, a predavač je bila naša koleginica mr Dušanka Vujičić, autorka seminara.