Predstavnici Učeničkog parlamenta škole “Ratko Žarić” učestvovali u akciji Zavoda za školstvo “Želimo da vas čujemo”

 

U Zavodu za školstvo Crne Gore, dana 15.12.2022.godine je održan prvi sastanak sa predstavnicima Učeničkih parlamenata osnovnih  i srednjih škola. Sastanak je predstavljao prvi korak u realizaciji nedavno pokrenute akcije “Želimo da vas čujemo”.Učenici Vasilije Đurković i Gabrijela Mijušković, predstavnici Učeničkog parlamenta naše škole, su se odazvali ovoj akciji i dali  doprinos svojim aktivnim učešćem, uz pratnju koordinatorke rada Učeničkog parlamenta , psihološkinje Maje Radojičić.

 Cilj ove akcije je da predstavnici učenika iznesu svoje mišljenje, daju predloge i doprinos kreiranju kvalitetnog ambijenta za učenje i rad. Nastoji se produbiti saradnja, dijalog učenika sa predstavnicima institucija obrazovnog sistema težeći da nijedna tema koja se odnosi na problem ili uspješni rad škola , te svih učesnika u radu škole, ne bude zanemarena.Učenicima je dodijeljena zahvalnica -plaketa   i zvanje AMBASADOR UČENJA ZA PRAVE VRIJEDNOSTI.

 Predstavljalo  nam je zadovoljstvo  uzeti učešće i dati doprinos u kreiranju jedne važne “priče” čiji su akteri Zavod za Školstvo , Ministarstvo prosvjete i predstavnici Učeničkih parlamenata škola.

                                                                                Maja Radojičić, psihološkinja