OBAVJEŠTENJE  ZA  RODITELJE  UČENIKA  KOJE SE ODNOSI  NA ORGANIZACIJU RADA U USLOVIMA PANDEMIJE KORONA VIRUSA

 

Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da će školska 2020/2021.godina,kao što je i najavljeno preko sredstava javnog informisanja i putem oglašavanja nadležnih službi Ministarstava prosvjete ,početi u četvrtak,  01.oktobra 2020.godine u skladu sa preporukama NKT-a.Rad u školi je organizovan na način da su odjeljenja prvih šest  razreda podijeljena na grupe .Rad grupa određen je od  po četiri časa u trajanju po trideset minuta. Raspored termina i satnica dati su u prilogu ovog obavještenja.

Osim po grupama učenici su podijeljeni i po smjenama.

Nastava u prvoj smjeni počinje u 08:00 časova za učenike prve grupe odjeljenja, a za drugu grupu odjeljenja počinje u 11:00 časova.

Nastava u drugoj smjeni počinje u 14:00 časova za učenike prve grupe odjeljenja, a za drugu grupu odjeljenja počinje u 17:00 časova.

Raspored razreda po smjenama je sledeći:

PRVA SMJENA: I,V,VI

DRUGA SMJENA: II,III,IV

Podjela odjeljenja na grupe je izvršena i odjeljenske starješine će učenike obavijestiti kojoj grupi pripadaju.

Molimo Vas da uvažite sljedeće preporuke NKT-a ,koje se odnose na pohađanje nastave , a koje su roditelji dužni da sprovedu:

-Učenici ne dolaze u školu ako imaju zdravstvene tegobe. Obaveza roditelja je da provjere tjelesnu temperaturu svojoj djeci, pred dolazak u školu.

-U školu ne mogu da idu lica kojima je izdato rješenje o stavljanju u kućni/institucionalni karantin ( za lica iz kontakta) ili mjera kućne izolacije ( za inficirana/oboljela lica).

-Osobe koje dovode djecu u školu, ne ulaze u školu već prate djecu do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta,gdje djecu mlađeg uzrasta preuzima učitelj ili članovi dežurne službe,sprovode do mjesta gdje su ostali učenici.

-Učenici u školu dolaze sa maskama na licu, koje nose sve vrijeme boravka u školi, kao i nakon napuštanja školskog objekta.Preporučuje se da učenik pored maske sa kojom dolazi u školu, sa sobom ima još jednu masku u rezervi, za slučaj da ima potrebu da je promijeni, kao i posebnu kesicu za odlaganje korišćene maske, posebno ako su to platnene maske koje će vratiti kući radi pranja i ponovnog korišćenja.

-Za učenike koji iz medicinskih razloga ne mogu da tolerišu nošenje bilo maske bilo vizira,mogućnost zaštite i način edukacije  će se razmatrati pojedinačno za svaki slučaj u konsultaciji sa roditeljima i drugim ljekarima specijalistima koji prate zdravlje učenika.

-Tokom boravka u školi učenici ličnu higijenu održavaju pranjem ruku sa higijenski ispravnom vodom za piće i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili upotrebom dezinfekcionog sredstva  na bazi 70% alkohola.

-Zbog dužine trajanja nastave u školi ,sugeriše se da učenici konzumiraju obrok prije dolaska u školu  kako se ne bi izlagali mogućem riziku od infekcije za vrijeme konzumiranja obroka, a da eventualno,tokom odmora,popiju sok ili vodu koju su ponijeli od kuće.

- Ukoliko učenik ima potrebu da uzme obrok tokom trajanja nastave, preporučuje se da isti donosi od kuće i da ga konzumira za vrijeme velikog odmora u svojoj klupi,  ne napuštajući učionicu.

Učenici VII, VIII i IX razreda imaće on line nastavu i nastavnici će sa njima ugovoriti termine i način konsultacija.

Svim učenicima čestitamo polazak u školu ,posebno prvacima i želimo im dobro zdravlje i puno uspjeha u učenju uprkos trenutnoj situaciji.

                                                                                                                                            

ORGANIZACIJA RADA U USLOVIMA PANDEMIJE KORONA VIRUSA

I RAZRED/4 ODJELJENJA

 

 

1.grupa

1.čas 08:00-08:30

2.čas 08:35-09:05

3.čas 09:15-09:45

4.čas 09:50-10:20

2.grupa

1.čas 11:00-11:30

2.čas 11:35-12:05

3.čas 12:15-12:45

4.čas 12:50-13:20

*učionice u prizemlju škole

II RAZRED/4 ODJELJENJA

 

1.grupa

1.čas 14:00-14:30

2.čas 14:35-15:05

3.čas 15:15-15:45

4.čas 15:50-16:20

2.grupa

1.čas 17:00-17:30

2.čas 17:35-18:05

3.čas 18:15-18:45

4.čas 18:50-19:20

* učionice u prizemlju škole

III RAZRED/4 ODJELJENJA

 

1.grupa

1.čas 14:00-14:30

2.čas 14:35-15:05

3.čas 15:15-15:45

4.čas 15:50-16:20

2.grupa

1.čas 17:00-17:30

2.čas 17:35-18:05

3.čas 18:15-18:45

4.čas 18:50-19:20

*učionice na prvom spratu škole

IV RAZRED/5 ODJELJENJA

 

1.grupa

1.čas 14:00-14:30

2.čas 14:35-15:05

3.čas 15:15-15:45

4.čas 15:50-16:20

2.grupa

1.čas 17:00-17:30

2.čas 17:35-18:05

3.čas 18:15-18:45

4.čas 18:50-19:20

*učionice na drugom  spratu škole

V RAZRED/5 ODJELJENJA

 

 

1.grupa

1.čas 08:00-08:30

2.čas 08:35-09:05

3.čas 09:15-09:45

4.čas 09:50-10:20

2.grupa

1.čas 11:00-11:30

2.čas 11:35-12:05

3.čas 12:15-12:45

4.čas 12:50-13:20

*učionice na drugom  spratu škole

VI RAZRED/4 ODJELJENJA

 

1.grupa

1.čas 08:00-08:30

2.čas 08:35-09:05

3.čas 09:15-09:45

4.čas 09:50-10:20

2.grupa

1.čas 11:00-11:30

2.čas 11:35-12:05

3.čas 12:15-12:45

4.čas 12:50-13:20

*učionice na prvom spratu škole

                                                                                                                                               

  Uprava škole