OBAVJEŠTENJE

-za učenike i roditelje-

 

Prema Školskom kalendaru za 2020/2021. godinu, treći klasifikacioni period počinje 18. januara 2021. godine.

U skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja od 11. januara 2021. godine, u prvoj sedmici trećeg klasifikacionog perioda, nastava će se u svim školama organizovati online, od I-IX razreda.

Časovi u prvoj  sedmici organizovaće se  u cilju obnavljanja nastavnih sadržaja iz prethodnog perioda i da se na taj način obezbijedi priprema učenika za usvajanje novih sadržaja u III klasifikacionom periodu.

U toku  naredne sedmice, nakon dobijanja  uputstva o realizaciji obrazovnog programa za III i IV klasifikacioni period ,obavijestićemo vas o svim detaljima vezanim za organizaciju nastave.

Učenicima Škole želimo srećan početak drugog polugodišta!

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                    Direktor

                                                                                                                                                                                    Vlastimir Medojević