Zajednička aktivnost škole "Ratko Žarić" i volontera Alfa Centra u cilju poštovanja ljudskih prava i promovisanja nediskriminacije

 

Dana 10.12.2019.godine za članove Učeničkog parlamenta naše škole i predsjednike odjeljenskih vijeća  od prvog do četvrtog razreda, održano je predavanje i radionica pod nazivom „Školski čas za ljudska prava“ u organizaciji volontera Alfa Centra.

Navedena aktivnost je doprinijela da se u duhu boljeg razumijevanja i većeg uvažavanja obilježi Dan ljudskih prava.Takođe, želimo da naglasimo da se ovim predavanjem ,emitovanjem video sadržaja ,zatim interaktivnim dijelom i radionicom  dao  značajan doprinos promovisanju programa nediskriminacije u našoj školi.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                    Psihološkinja,

                                                                                                                                                                                    Maja Radojičić