Prvaci kao gusari

 

            Inspirisani pjesmom Deset ljutih gusara, od Ljubivoja Ršumovića,  učenici I-1 i I-2 odjeljenja su realizovali tematski dan pod nazivom Gusari. 

        Prvačići su u školu došli kostimirani u gusare. Kroz niz zanimljivih aktivnosti napravljena je korelacija svih nastavnih predmeta. Aktivnosti su bile takmičarskog karaktera i za uspješno realizovane dobijali su se dukati. Na kraju je proglašena pobjednička ekipa, a svi učenici su dobili diplomu mladog pirata. Djeca su uživala, bila veoma zainteresovana i aktivna sve vrijeme.

                Aktivnosti za tematski dan pripremila je vaspitačica Milena Pedović, a u realizaciji su joj pomogle učiteljice Jelena Đurović i Tanja Vasović.

                U ostalim odjeljenjima prvog razreda aktivnosti u skladu sa  temom Deset ljutih gusara realizovale su se kroz sadržaje vezane za likovnu kulturu, matematiku i CSBH jezik i književnost.

 

                                                                                                                            Za Aktiv I razreda

                                                                                                                               Olivera Krivokapić