Analiza uspjeha učenika na kraju TREĆEG klasifikacionog perioda 2018/2019. godine

 

Analiza uspjeha učenika na kraju drugog klasifikacionog perioda 2018/2019. godine

 

 

Uspjeh učenika na kraju prvog klasifikacionog peroda

2018/2019.godine

 

 

Analiza uspjeha učenika na kraju trećeg klasifikacionog perioda

2017/2018. godine

 

 

Uprava škole

 

 

  

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza uspjeha učenika na kraju drugog klasifikacionog perioda

2017/2018. godine

 

                                                                                                                                                                                                                Uprava škole

 

Slide1Slide2Slide3Slide4