kkck 1

kkck 2

Obavještenje povodom upisa prvaka za  školsku 2021/22.godinu

 

Obavještavamo roditelje/ staratelje djece rođene 2015.godine, tj. djece koja navršavaju šest godina u ovoj kalendarskoj godini,kao i djece kojoj je u prošloj godini odložen upis u školu da imaju mogućnost da elektronskim putem podnesu prijavu za upis u prvi razred.

Prijave se mogu podnositi od 1.aprila  2021.godine na web adresu www.upisi.edu.me .Testiranje djece za polazak u prvi razred će početi 5.aprila  2021. godine po zakazanim terminima.Tokom testiranja zaposleni,roditelji i djeca moraju nositi maske i poštovati važeće epidemiološke mjere.

Prilikom dolaska na testiranje ako ste u mogućnosti dostavite ljekarsku potvrdu od izabranog pedijatra, kao i potvrdu o prebivalištu .Uzimajući u obzir cjelokupnu epidemiološku situaciju roditelji/staratelji mogu podnijeti prijave za upis,dovesti djecu na testiranje,  i bez ljekarskog uvjerenja nadležne zdravstvene ustanove ali da su obavezni isto donijeti naknadno, jer bez ljekarskog uvjerenja dijete ne može zvanično biti evidentirano kao upisano u prvi razred.

Ukoliko rodtelj/staratelj nije u mogućnosti da preko navedene  web adrese podnese prijavu isto može učiniti u školi radnim danima od 1.4.2021.g. do 30 .4. 2021.g. u vremenu od 09:00 – 15.00 časova.

Za sve informacije i nedoumice možete nas kontaktirati na telefon: 040/244-047, radnim danima od 08:00h - 15:00h.

Svim budućim prvacima želimo srećno i uspješno školovanje!

 

UPRAVA ŠKOLE

OBAVJEŠTENJE

-za učenike i roditelje-

 

Prema Školskom kalendaru za 2020/2021. godinu, treći klasifikacioni period počinje 18. januara 2021. godine.

U skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja od 11. januara 2021. godine, u prvoj sedmici trećeg klasifikacionog perioda, nastava će se u svim školama organizovati online, od I-IX razreda.

Časovi u prvoj  sedmici organizovaće se  u cilju obnavljanja nastavnih sadržaja iz prethodnog perioda i da se na taj način obezbijedi priprema učenika za usvajanje novih sadržaja u III klasifikacionom periodu.

U toku  naredne sedmice, nakon dobijanja  uputstva o realizaciji obrazovnog programa za III i IV klasifikacioni period ,obavijestićemo vas o svim detaljima vezanim za organizaciju nastave.

Učenicima Škole želimo srećan početak drugog polugodišta!

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                    Direktor

                                                                                                                                                                                    Vlastimir Medojević

OBAVJEŠTENJE  ZA  RODITELJE  UČENIKA  KOJE SE ODNOSI  NA ORGANIZACIJU RADA U USLOVIMA PANDEMIJE KORONA VIRUSA

 

Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da će školska 2020/2021.godina,kao što je i najavljeno preko sredstava javnog informisanja i putem oglašavanja nadležnih službi Ministarstava prosvjete ,početi u četvrtak,  01.oktobra 2020.godine u skladu sa preporukama NKT-a.Rad u školi je organizovan na način da su odjeljenja prvih šest  razreda podijeljena na grupe .Rad grupa određen je od  po četiri časa u trajanju po trideset minuta. Raspored termina i satnica dati su u prilogu ovog obavještenja.

Osim po grupama učenici su podijeljeni i po smjenama.

Nastava u prvoj smjeni počinje u 08:00 časova za učenike prve grupe odjeljenja, a za drugu grupu odjeljenja počinje u 11:00 časova.

Nastava u drugoj smjeni počinje u 14:00 časova za učenike prve grupe odjeljenja, a za drugu grupu odjeljenja počinje u 17:00 časova.

Raspored razreda po smjenama je sledeći:

PRVA SMJENA: I,V,VI

DRUGA SMJENA: II,III,IV

Podjela odjeljenja na grupe je izvršena i odjeljenske starješine će učenike obavijestiti kojoj grupi pripadaju.

Molimo Vas da uvažite sljedeće preporuke NKT-a ,koje se odnose na pohađanje nastave , a koje su roditelji dužni da sprovedu:

-Učenici ne dolaze u školu ako imaju zdravstvene tegobe. Obaveza roditelja je da provjere tjelesnu temperaturu svojoj djeci, pred dolazak u školu.

-U školu ne mogu da idu lica kojima je izdato rješenje o stavljanju u kućni/institucionalni karantin ( za lica iz kontakta) ili mjera kućne izolacije ( za inficirana/oboljela lica).

-Osobe koje dovode djecu u školu, ne ulaze u školu već prate djecu do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta,gdje djecu mlađeg uzrasta preuzima učitelj ili članovi dežurne službe,sprovode do mjesta gdje su ostali učenici.

-Učenici u školu dolaze sa maskama na licu, koje nose sve vrijeme boravka u školi, kao i nakon napuštanja školskog objekta.Preporučuje se da učenik pored maske sa kojom dolazi u školu, sa sobom ima još jednu masku u rezervi, za slučaj da ima potrebu da je promijeni, kao i posebnu kesicu za odlaganje korišćene maske, posebno ako su to platnene maske koje će vratiti kući radi pranja i ponovnog korišćenja.

-Za učenike koji iz medicinskih razloga ne mogu da tolerišu nošenje bilo maske bilo vizira,mogućnost zaštite i način edukacije  će se razmatrati pojedinačno za svaki slučaj u konsultaciji sa roditeljima i drugim ljekarima specijalistima koji prate zdravlje učenika.

-Tokom boravka u školi učenici ličnu higijenu održavaju pranjem ruku sa higijenski ispravnom vodom za piće i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili upotrebom dezinfekcionog sredstva  na bazi 70% alkohola.

-Zbog dužine trajanja nastave u školi ,sugeriše se da učenici konzumiraju obrok prije dolaska u školu  kako se ne bi izlagali mogućem riziku od infekcije za vrijeme konzumiranja obroka, a da eventualno,tokom odmora,popiju sok ili vodu koju su ponijeli od kuće.

- Ukoliko učenik ima potrebu da uzme obrok tokom trajanja nastave, preporučuje se da isti donosi od kuće i da ga konzumira za vrijeme velikog odmora u svojoj klupi,  ne napuštajući učionicu.

Učenici VII, VIII i IX razreda imaće on line nastavu i nastavnici će sa njima ugovoriti termine i način konsultacija.

Svim učenicima čestitamo polazak u školu ,posebno prvacima i želimo im dobro zdravlje i puno uspjeha u učenju uprkos trenutnoj situaciji.

                                                                                                                                            

ORGANIZACIJA RADA U USLOVIMA PANDEMIJE KORONA VIRUSA

I RAZRED/4 ODJELJENJA

 

 

1.grupa

1.čas 08:00-08:30

2.čas 08:35-09:05

3.čas 09:15-09:45

4.čas 09:50-10:20

2.grupa

1.čas 11:00-11:30

2.čas 11:35-12:05

3.čas 12:15-12:45

4.čas 12:50-13:20

*učionice u prizemlju škole

II RAZRED/4 ODJELJENJA

 

1.grupa

1.čas 14:00-14:30

2.čas 14:35-15:05

3.čas 15:15-15:45

4.čas 15:50-16:20

2.grupa

1.čas 17:00-17:30

2.čas 17:35-18:05

3.čas 18:15-18:45

4.čas 18:50-19:20

* učionice u prizemlju škole

III RAZRED/4 ODJELJENJA

 

1.grupa

1.čas 14:00-14:30

2.čas 14:35-15:05

3.čas 15:15-15:45

4.čas 15:50-16:20

2.grupa

1.čas 17:00-17:30

2.čas 17:35-18:05

3.čas 18:15-18:45

4.čas 18:50-19:20

*učionice na prvom spratu škole

IV RAZRED/5 ODJELJENJA

 

1.grupa

1.čas 14:00-14:30

2.čas 14:35-15:05

3.čas 15:15-15:45

4.čas 15:50-16:20

2.grupa

1.čas 17:00-17:30

2.čas 17:35-18:05

3.čas 18:15-18:45

4.čas 18:50-19:20

*učionice na drugom  spratu škole

V RAZRED/5 ODJELJENJA

 

 

1.grupa

1.čas 08:00-08:30

2.čas 08:35-09:05

3.čas 09:15-09:45

4.čas 09:50-10:20

2.grupa

1.čas 11:00-11:30

2.čas 11:35-12:05

3.čas 12:15-12:45

4.čas 12:50-13:20

*učionice na drugom  spratu škole

VI RAZRED/4 ODJELJENJA

 

1.grupa

1.čas 08:00-08:30

2.čas 08:35-09:05

3.čas 09:15-09:45

4.čas 09:50-10:20

2.grupa

1.čas 11:00-11:30

2.čas 11:35-12:05

3.čas 12:15-12:45

4.čas 12:50-13:20

*učionice na prvom spratu škole

                                                                                                                                               

  Uprava škole

 

 

Obavještenje za roditelje đaka prvaka

 

Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da su spiskovi prvaka istaknuti na vratima škole (ulaz iz dvorišta), te da će  se prijem djece  koja su u odjeljenjima I-1 i I-2 obaviti dana 01.oktobra 2020.godine (četvrtak)  u 09:00 časova  , a djece koja su na spisku odjeljenja I-3 i I-4  istog dana u 10:00 časova.

Mole se roditelji da u pratnji djeteta bude samo jedna osoba ,zbog cjelokupne situacije koja vam je poznata.Takođe, učitelji će tog dana prozvati učenike po odjeljenjima, dati smjernice za rad po grupama i podijeliti udžbenike djeci.Naglašavamo da za vrijeme dok bude trajala prozivka učenika vodite računa o održavanju distance štiteći tako sebe i ostale.Okupljanje i prozivka će biti upriličena u školskom dvorištu (ulaz do Pivare).

Srdačno Vas pozdravljamo i želimo srećan početak nove školske godine.

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Uprava Škole

 

 

Uputstvo za elektronski upis djece u prvi razred osnovne škole - MEIS 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavještenje povodom upisa prvaka školske 2020/21.godine

 

Obavještavamo roditelje/ staratelje djece rođene 2014.godine, tj. djece koja navršavaju šest godina u ovoj kalendarskoj godini,kao i djece kojoj je u prošloj godini odložen upis u školu da imaju mogućnost da elektronskim putem podnesu prijavu za upis u prvi razred.

Prijave se mogu podnositi od 18.maja 2020.godine na web adresu www.upisi.edu.me . Testiranje će početi 1.juna 2020. godine po zakazanim terminima.Tokom testiranja zaposleni,roditelji i djeca moraju nositi maske.

Napominjemo da roditelji/staratelji mogu podnijeti prijave za upis,dovesti djecu na testiranje, bez ljekarskog uvjerenja nadležne zdravstvene ustanove ali da su obavezni isto donijeti naknadno jer bez ljekarskog uvjerenja dijete ne može zvanično biti evidentirano kao upisano u prvi razred.

Za sve informacije i nedoumice možete nas kontaktirati na telefon: 040/244-047, radnim danima od 09:00h - 14:00h.

Svim budućim prvacima želimo srećno i uspješno školovanje!

 

UPRAVA ŠKOLE

  

 

 

Poziv učenicima JUOŠ “Ratko Žarić“ za učešće na školskom takmičenju “Optimizmom protiv Korone“


Dragi učenici, nadamo se da ste dobro i zdravo i da ste se uspješno privikli na novonastale okolnosti. Već nedjeljama učite od kuće i uz pomoć svojih nastavnika i roditelja uspješno savladavate školsko gradivo.
Zahvaljujući zajedničkim naporima uspješno je završen i III klasifikacioni period školske 2019/20. godine pa vas pozivamo da dio slobodnog vremena u narednim danima posvetite izradi likovnih i literarnih radova pod nazivom “Optimizmom protiv Korone“ , a sve u duhu projekta “Moje vrijednosti i vrline“ , koji već niz godina “živi“ u našoj školi, a gdje je OPTIMIZAM prepoznat kao jedna od vrijednosti i vrlina koje je potrebno razvijati i podsticati.
U ovim okolnostima svima nam je neophodan optimizam, a vi ćete na najbolji način, kroz vaše radove, pokazati kako optimizam i vedar duh pobjeđuju sve nevolje.
Svi radovi će biti izloženi u elektronskoj galeriji koju će postaviti učiteljica Dušanka Vujičić.
Tri prvoplasirana rada koje će izabrati komisija dobiće diplome u elektronskoj formi, a kad počne škola i u štampanom izdanju.
Vaše radove možete slati na mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 30. aprila
U želji da se ubrzo sretnemo u našoj školi, srdačno vas pozdravljamo!

 


Direktor,                                                                                                                               Psihološkinja,
Vlastimir Medojević                                                                                                           Maja Radojičić

Subcategories